اطلاعات لحظه‌ای: 1400/03/23
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 47,645 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 47,533 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/23
کل خالص ارزش دارائی ها 3,278,612,133,985 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 47,533 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 47,533 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 47,645 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 68,975,552

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/08/17

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه اميد

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

بازارگردان:

تأمين سرمايه اميد

مدیران سرمایه گذاری:

عبدالله دريابر، احسان عسكري فيروزجائي، سيدعلي خسروشاهي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار