گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به تاریخ 1398/10/14 مدیر صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان-حسابرسی شده

گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به تاریخ 1398/10/14 مدیر صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان-حسابرسی شده


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل