صورت هاي مالي ميان دوره اي صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان(ETF) (زرافشان طلا) منتهي به 1398/10/14

صورت هاي مالي ميان دوره اي صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان(ETF) (زرافشان طلا) منتهي به 1398/10/14


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل