صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1398/09/14 صندوق پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1398/09/14 صندوق پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل