صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1397/10/14 صندوق زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1397/10/14 صندوق زرافشان امید ایرانیان


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل