اطلاعات لحظه‌ای: 1399/03/16
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 34,715 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 34,691 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/16
کل خالص ارزش دارائی ها 2,802,171,388,843 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 34,691 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 34,691 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 34,715 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 80,775,552

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/08/17

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه اميد

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين

مدیران سرمایه گذاری:

عبدالله دريابر، احسان عسكري فيروزجائي، احسان طيبي ثاني

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار