اطلاعات لحظه‌ای: 1399/01/18
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 32,404 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 32,328 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/18
کل خالص ارزش دارائی ها 868,826,485,732 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 32,328 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 32,328 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 32,404 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 26,875,552

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/08/17

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه اميد

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين

مدیران سرمایه گذاری:

پيمان تاتايي، عبدالله دريابر، احسان عسكري فيروزجائي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار