بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/06/29
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 20,386 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 20,338 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/29
کل خالص ارزش دارائی ها 347,274,104,924 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 20,338 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 20,338 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 20,386 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 17,075,552

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/08/17

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه اميد

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين

مدیران سرمایه گذاری:

پيمان تاتايي، عبدالله دريابر، احسان عسكري فيروزجائي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها